Najważniejsze telefony

NUMERY ALARMOWE

 

Policja

ul. Kochanowskiego 2a
997

 

Pogotowie Ratunkowe

ul. Rycerska 10
999

61 864 88 12

 

Straż Pożarna
ul. Masztalarska 3
998
61 22 20 200
Straż Miejska Miasta Poznania

ul. Głogowska 26
986

61 878 55 87

 

Pogotowie Energetyczne

ul. Panny Marii 2
991

 

Pogotowie Gazowe

ul. Grobla 15
992

 

Pogotowie Wodociągowe
994
Centrala 61 835 91 00

 

Infolinia Miasta Poznania

61 646 33 44

 

 

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWO ZAPARKOWANYCH POJAZDÓW

Oficer dyżurny SMMP przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców w systemie całodobowym
Zgłoszeń można dokonywać:
• telefonicznie – tel. 986 (połączenie bezpłatne)
• telefonicznie – tel. 61-878-52-18
• korzystając z formularza internetowego w systemie on-line
• wysyłając sms na nr 606-986-986 (dla osób niesłyszących)
• wysyłając mms na adres – sm@um.poznan.pl
• na numer fax 61-852-41-51
• pocztą elektroniczną na adres – sm@um.poznan.pl
• listownie na adres: Straż Miejska Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841Poznań
Zgłaszając interwencję za pomocą formularza internetowego w systemie on-line uzyskujesz potwierdzenie zgłoszenia interwencji w terminie 3 dni.
Dla zapewnienia gwarancji sprawnej i merytorycznie właściwej obsługi interesantów Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania informuje, że tryb zgłoszenia skierowanego drogą:
• poczty elektronicznej liczony jest od dnia wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego,
• drogą listową (pocztową) od daty wpływu,
• osobiście i telefonicznie od momentu przyjęcia zgłoszenia.
Zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszenia o charakterze skarg, wniosków lub postulatów o charakterze porządkowym załatwiane są bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa w komunikacji związane np. z koniecznością usunięcia pojazdu załatwiane są bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia.