Statut i Regulaminy

Poniżej akty prawne Spółdzielni do pobrania

Statut Spółdzielni (czerwiec 2017)
Pobierz Plik

Regulamin Rady Nadzorczej
Pobierz Plik

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
Pobierz Plik

Regulamin Zarządu (ze zm.)
Pobierz Plik

Struktura Organizacyjna Spółdzielni
Pobierz Plik

Regulamin zasad wnoszenia i rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych

Pobierz Plik

Instrukcja gospodarki kasowej
Pobierz Plik

Regulamin rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynku
Pobierz Plik

Regulamin budowy, finansowania i używania garaży oraz lokali użytkowych
Pobierz Plik

Regulamin używania lokali i porządku domowego
Pobierz Plik

Regulamin funduszu na remonty i konserwacje
Pobierz Plik

Regulamin rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat za użytkowanie lokali (ze zm.)
Pobierz Plik

Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu udziałowego
Pobierz Plik

Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu zasobowego
Pobierz Plik

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu (ze zm.)

Pobierz Plik

Regulamin rozliczania kosztów ciepła, wody i odprowadzania ścieków w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu

Pobierz Plik

Wersja obowiązująca od 01.01.2015 r.

Regulamin organizacji ruchu oraz parkowania pojazdów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu ze zmianami (2021)

Pobierz plik

pobierz załącznik graficzny

Regulamin rozliczania kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z użytkownikami lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu

Pobierz plik