Brak gazu od 28 września do odwołania

28 września, 2021

Szanowni Państwo

w dniu 28 września 2021 r. w związku z awarią na sieci gazowej został wyłączony gaz w budynku przy ul. Krakowskiej 5 – Krakowskiej 13.

Nasze służby już działają w celu naprawy instalacji i przywrócenia dostaw gazu do Państwa mieszkań. Niestety nie wiemy jak długo to potrwa, dlatego uruchomienie gazu nastąpi w terminie wyznaczonym w oddzielnym komunikacie.

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Prezes Zarządu

Obecność obowiązkowa 10.11.2021

4 listopada, 2021

Szanowni Państwo

w dniu 10 listopada 2021 r. w godzinach 08:00-14:00 uruchomiona zostanie instalacja gazowa na budynku od ul. Krakowskiej 5 do ul. Krakowskiej 13.

Obecność w mieszkaniach obowiązkowa. Wiąże się to z obecnością instalatora w mieszkaniu w celu odpowietrzenia instalacji gazowej. Brak tej czynności uniemożliwia uruchomienie gazu w lokalu, w którym nie dojdzie do odpowietrzenia instalacji.

Prosimy o Państwa obecność. Dodatkowo pojawią się komunikaty bieżące na klatkach.

W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem Spółdzielni.

Z poważaniem
Tomasz Załecki

Informacja o rozliczeniu III kwartału 21 r.

18 października, 2021

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni, w związku z nieoczekiwaną awarią po stronie ista24.pl, informuje, że opóźnieniu ulegnie termin wykonania rozliczenia zużycia wody i podgrzania wody za III kwartał 2021 r.

Obecnie problem został ponownie zgłoszony w dniu 18 października 2021 r. do serwisu technicznego ISTA POLSKA i czekamy na potwierdzenie diagnozy usterki i wyznaczenie terminu dostarczenia odczytów liczników.

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Informacja o dyżurze w dn. 20.10.2021

18 października, 2021

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że dyżur Prezesa Zarządu z dnia 19 października 2021 r. został przełożony na 20 października 2021 r. godz. 16:30 – 18:00. Za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Odwołanie dyżurów poniedziałkowych i czwartkowych

9 września, 2021

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu odwołuje dyżury wyznaczone na każdy poniedziałek i na każdy czwartek.

Bez zmian pozostaje dyżur we wtorek.

Za utrudnienia przepraszamy.

We wtorek 14 sierpnia 2021 r. odwołany jest również dyżur Prezesa Zarządu.

W zamian zapraszamy do kontaktu w środę 15 sierpnia 2021 r. od godziny 17:00 do 19:00.

Informacja o zmianie terminu dyżuru księgowość

6 września, 2021

Dzień dobry

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 6 września 2021 r. odwołany został dyżur w biurze Spółdzielni w godz. 09:00-12:00.

Dyżur odbędzie się we wtorek 7 września 2021 r. w tych samych godzinach.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Konsultacje społeczne dot. regulaminu utrzymania czystości i porządu na terenie Miasta Poznania

30 czerwca, 2021

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni przekazuje komunikat w sprawie konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Poznania w sprawie tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r.  

Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich uwag i propozycji, a tym samym przyczynienia się do wprowadzania korzystnych zmian w naszym mieście, na miarę rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. Wniesione przez Państwa uwagi będą w kolejnym etapie szczegółowo analizowane pod kątem możliwości ich wdrożenia i zastosowania. Analizy te będą dotyczyły aspektów zarówno ekonomiczno-finansowych, jak i formalno-prawnych.Konsultacje społeczne potrwają od 1 do 31 lipca 2021 r.
Wszystkie materiały konsultacyjne będą dostępne w dniu rozpoczęcia konsultacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Poznania. Do wyrażania opinii w szczególności zachęcamy właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.

Swoje opinie i sugestie dotyczące projektów aktów prawa miejscowego można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_regulamin@um.poznan.pl
  • pocztą tradycyjną na adres:  Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, w zakresie:

  • gospodarowania odpadami komunalnymi – tel. 61 888 4563,
  • utrzymania czystości i porządku, tematyki zwierząt, deratyzacji itp. – tel. 61 878 4255.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ

Bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.
Zespół ds. konsultacji społecznych
Oddział Komunikacji Społecznej
Gabinet Prezydenta
Urząd Miasta Poznania
tel. 61 878 15 03 / 61 878 50 95 / 61 878 15 34,
e-mail: konsultacje@um.poznan.pl
www.poznan.pl/konsultujemy

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2021 r.

30 czerwca, 2021

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu, uprzejmie informuje, że w systemie https://e-kartoteka.pl umieszczony został protokół komisji skrutacjnej oraz protokół z głosowania Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2021 r.

Informacja dodatkowa ws. głosowania na WZ korespondencyjnie

21 czerwca, 2021

Szanowni Państwo
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowe Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie przypomina, że uprawnionym Członkiem Spółdzielni
do głosowania w Walnym Zgromadzeniu są osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu oraz odrębną własność lokalu. Zasada ta dotyczy również osób będących małżonkami, a
posiadającymi ww. prawa do lokali we wspólności ustawowej majątkowej malzeńskiej.
Wobec powyższego oddając głos na karcie do głosowania, czynne prawo do głosowania posiadają wszystkie osoby będące właścicielami lub posiadaczami spółdzielczego prawa do lokalu, w tym współwłaściciele i współposiadacze takiego prawa.
Uwaga ! Ponieważ zdarza się, że Członek Spółdzielni może posiadać wiecej niż jedno prawo do lokalu, to głosować może tylko raz, w ramach posiadanego Członkostwa osoby fizycznej lub prawnej.
W związku z powyższym, Zarząd zwraca się z prośbą o wydrukowanie przez osoby, które otrzymały karty w postaci pliku elektronicznego w odpowiedniej ilości kart , a pozostałym osobom przekazujemy dodatkowe karty w załączniku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.

Dyżur w dniu 22.06.2021

21 czerwca, 2021

Szanowni Państwo

Serdecznie przepraszam, ale w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) dyżur Prezesa Zarządu został odwołany.