Brak gazu od 28 września do odwołania

28 września, 2021

Szanowni Państwo

w dniu 28 września 2021 r. w związku z awarią na sieci gazowej został wyłączony gaz w budynku przy ul. Krakowskiej 5 – Krakowskiej 13.

Nasze służby już działają w celu naprawy instalacji i przywrócenia dostaw gazu do Państwa mieszkań. Niestety nie wiemy jak długo to potrwa, dlatego uruchomienie gazu nastąpi w terminie wyznaczonym w oddzielnym komunikacie.

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Prezes Zarządu

Dyżur przeniesiony na 22.09.22

15 września, 2022

Szanowni Państwo

Z przyczyn zewnętrznych dyżur Prezesa z dnia 19 września 2022 r. (poniedziałek) zostaje przełożony na 22 września 2022 r. (czwartek) w godz. 09:00 – 13:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dot. zmian w przepisach prawa dot. zwołania Walnego Zgromadzenia

26 sierpnia, 2022

Z dniem 7 września 2022 r. uchylone zostaną przepisy art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te umożliwiają przesunięcie zorganizowania walnych zgromadzeń w spółdzielniach na czas po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, jak również wydłużają kadencję rad nadzorczych.

Od dnia 7 września 2022 r. do zwoływania walnych zgromadzeń zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta przewiduje, że zarząd zwołuje walne zgromadzenie:

  • przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego,
  • również na żądanie rady nadzorczej lub przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

Jeżeli w spółdzielni rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to spółdzielnia taka obowiązana będzie przeprowadzić stacjonarne walne zgromadzenie do dnia 30 czerwca 2023 r., tj. w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

W odniesieniu do walnego  zgromadzenia organizowanego na wniosek rady nadzorczej lub odpowiedniej liczby członków, to zwołuje się je w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania, które powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania. Jeżeli zarząd spółdzielni nie zwoła walnego zgromadzenia, to zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej na żądanie rady lub odpowiedniej liczby członków spółdzielni może być zwoływane w dowolnym terminie w ciągu roku, a tym samym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawierają rozwiązania, które przyznają członkom spółdzielni uprawnienie do zorganizowania walnego zgromadzenia, o ile jest to w ich ocenie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Źródło: https://krs.org.pl/images/dokumenty2022/opinia_prawna__w_sprawie_uchylenia_art_90_i_art_90a_ustawy_z_dnia_31_marca_2020_r_.pdf

Informacja Straży Miejskiej Miasta Poznania dot. parkowania

8 sierpnia, 2022

Szanowni Państwo

Pismem z dnia 18 lipca 2022 r. Straż Miejska Miasta Poznania ostatecznie potwierdziła, że strażnicy miejscy skontrolowali organizację ruchu wdrożoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową Służby Zdrowia na nieruchomości przy ul. Krakowskiej 1-13/Strzeleckiej 42-52 pod kątem prawidłowości i ewentualnego popełnienia wykroczenia z art. 85a Kodeksu wykroczeń.

Kontrola nie ujawniła nieprawidłowości.

O niezastosowaniu się kierujących do istniejącego oznakowania można składać zawiadomienia do Policji lub Straży Miejskiej.

Z poważaniem

Tomasz Załecki
Prezes Zarządu

PISMO można przeczytać tutaj

Przerwa w dostawie wody

4 sierpnia, 2022

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, że w dniu
8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 08:00-09:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynku:

Krakowska 1, Krakowska 3

Strzelecka 42, Strzelecka 44, Strzelecka 46, Strzelecka 48, Strzelecka 50 i Strzelecka 52

W tym czasie prowadzone będą prace związane z wymianą licznika głównego zimnej wody przez służby AQUANET S.A. w Poznaniu.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przerwa urlopowa

18 lipca, 2022

Szanowni Państwo

w dniach od 25 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne z uwagi na przerwę urlopową. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Panem Ryszardem Bąkowskim lub pod nr telefonu poniżej.


Z poważaniem
Tomasz Załecki
Prezes Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu
ul. Strzelecka 48/18
tel: 61-853-50-67, 518-315-719

Biuro Spółdzielni nieczynne 16-17 czerwca 2022

15 czerwca, 2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 i 17 czerwca 2022 biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. W sprawach pilnych proszę o kontakt pod nr telefonu.

Z poważaniem

Tomasz Załecki Prezes Zarządu

Notatka ws. Walnego Zgromadzenia w 2022 roku

13 czerwca, 2022

Szanowni Państwo

Sejm uchwalił w czwartek (09.06.2022) zmiany ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych wraz z poprawkami zmierzającymi m.in. do przyspieszenia realizacji inwestycji przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

Uchwalona regulacja zmienia ok. 25 ustaw. Do ustawy covidowej wprowadzono zmiany przywracające normalne funkcjonowanie zebrań i zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych.

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.6)
) uchyla się art. 90 i art.
90a

Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni
albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej
ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego
bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega
ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni
w terminie, o którym mowa w art. 90

Obecnie należy oczekiwać na dalszy proces legislacji oraz na publikację ustawy w Dzienniku Ustaw, natomiast planowane Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się we wrześniu 2022 roku.

Zaproszenie na badania naukowe studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

8 czerwca, 2022

Zaproszenie do udziału w badaniach naukowych

Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Kliniką Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych zapraszają do uczestnictwa w badaniu naukowym pt. ,, Porównanie stężenia sirtuin we krwi u osób z prawidłowymi funkcjami poznawczymi
i z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych
.

Kogo poszukujemy? 
Kobiet i mężczyzn w wieku 50-70 lat posiadających smartfon. W celu wyłonienia grupy badanej uczestnicy zostaną poddani badaniu lekarskiemu oraz wstępnej ocenie za pomocą dwóch testów. 

Jakie badania będą wykonywane? 
• test oceniający funkcjonowanie mózgu; 
• test oceniający aktywność fizyczną; 
• badania laboratoryjne (stężenie glukozy i insuliny, profil lipidowy, CRP, bisfenolu, sirtuin); 
• badanie gęstości mineralnej kości; 
• badanie składu ciała; 
• ocena sposobu żywienia. 

Jakie są korzyści wynikające z udziału w badaniu? 
Biorąc udział w niniejszym badaniu dowiesz się: 
• czy znajdujesz się w grupie ryzyka rozwoju demencji? 
• jaki jest Twój profil kardiometaboliczny? 
• czy jesteś narażony na ryzyko rozwoju osteoporozy? 
• czy prawidłowo się odżywiasz? 

Miejsce prowadzenia badań: 
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań. 

Kontakt: 
Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem: 724-220-353 lub mailowy: paprotect.badania@gmail.com. 

Zaproszenie do udziału w badaniach naukowych

Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Kliniką Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych zapraszają do uczestnictwa w badaniu naukowym pt. ,, Porównanie stężenia sirtuin we krwi u osób z prawidłowymi funkcjami poznawczymi
i z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych
.

Kogo poszukujemy? 
Kobiet i mężczyzn w wieku 50-70 lat posiadających smartfon. W celu wyłonienia grupy badanej uczestnicy zostaną poddani badaniu lekarskiemu oraz wstępnej ocenie za pomocą dwóch testów. 

Jakie badania będą wykonywane? 
• test oceniający funkcjonowanie mózgu; 
• test oceniający aktywność fizyczną; 
• badania laboratoryjne (stężenie glukozy i insuliny, profil lipidowy, CRP, bisfenolu, sirtuin); 
• badanie gęstości mineralnej kości; 
• badanie składu ciała; 
• ocena sposobu żywienia. 

Jakie są korzyści wynikające z udziału w badaniu? 
Biorąc udział w niniejszym badaniu dowiesz się: 
• czy znajdujesz się w grupie ryzyka rozwoju demencji? 
• jaki jest Twój profil kardiometaboliczny? 
• czy jesteś narażony na ryzyko rozwoju osteoporozy? 
• czy prawidłowo się odżywiasz? 

Miejsce prowadzenia badań: 
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań. 

Kontakt: 
Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem: 724-220-353 lub mailowy: paprotect.badania@gmail.com. 

http://smsz-poznan.info/wp-content/uploads/2022/06/plakat3.jpg

Parkowanie pojazdów na terenie Osiedla

30 maja, 2022

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, że zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu uzgodnionym ze Strażą Miejską Miasta Poznania parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach oznaczonych znakowaniem pionowym i poziomym oraz w świetle bramy garażowej właściciela garażu.

W pozostałych miejscach pojazdy będą podlegały restrykcjom przepisów Prawa o ruchu drogowym (mandaty i blokady).

Biuro Spółdzielni

16 maja, 2022

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że od 17.05.2022 r. – 20.05.2022 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.