Organy Spółdzielni

Zarząd

Prezes Zarządu
Tomasz Załecki

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący
Sławomir Ciemniecki

Członkowie

  1. Agata Surdyk
  2. Bartłomiej Kwapiszewski
  3. Piotr Kotlarski