Nowy regulamin w Spółdzielni Służby Zdrowia

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na mocy Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 1/XI/2014 wprowadzono „Regulamin rozliczania kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z użytkownikami lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu”.

 

Postanowienia powyższego regulaminu regulują zasady uiszczania opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej dla posiadaczy spółdzielczego lokatorskiego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Regulamin przewiduje, że posiadacz takiego prawa będzie uprawniony do wniesienia, przypadającej na jego lokal, części opłaty za przekształcenie prawa do gruntu w kwocie jednorazowej lub w comiesięcznych naliczeniach opłat za lokal.

Stosowne pisma informujące o wysokości przypadającej na Państwa lokale części opłaty za przekształcenie Zarząd Spółdzielni prześle już wkrótce.