Informacja Zarządu w sprawie budowy sieci telekomunikacyjnej na rzecz INEA S.A.

Informacja Zarządu w sprawie budowy sieci telekomunikacyjnej w budynku na rzecz INEA S.A.