Relacja ze spotkania: Bezpieczeństwo i porządek

9 października 2014 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu odbyło się spotkanie „Bezpieczeństwo i porządek” dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Spółdzielni, przy dużej współpracy  Członka Rady Osiedla Stare Miasto – Pana Andrzeja Rataja oraz policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wśród tematów przewodnich, jakie poruszono na spotkaniu były: zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców, hałaśliwe imprezy w mieszkaniach, kwestia przebywających na posesji i w klatach schodowych bezdomnych, a także parkowanie pojazdów w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 

Debatę otworzył Prezes Zarządu Spółdzielni, informując przybyłych mieszkańców oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu o wydarzeniach jakie miały miejsce w Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu – tu wskazał na agresję wobec mieszkańców, nadużywanie alkoholu i środków odurzających, niszczenie mienia, itp.

 

Na pytania uczestników dyskusji odpowiadał kierownik rewiru Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Nurtującym mieszkańców problemem w dużym stopniu okazały się groźby utraty zdrowia i życia. W wyniku tak zaistniałych zdarzeń, mieszkańcy zostali poinformowani, że należy bezwzględnie zgłaszać tego typu przypadki na policję.

Przy okazji poruszonych kwestii zagrożenia zdrowia i życia, uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć o sytuacjach związanych z utratą lub uszkodzeniem mienia.

Przechodząc kolejno do następnego tematu, kierownik rewiru KMP w Poznaniu poinformował o procedurze zgłaszania policji przypadków zakłócania spoczynku nocnego. Na pytania uczestników spotkania, wyczerpująco odpowiedział jak należy zachować się w konkretnym przypadku i jakie trzeba podać dane.

Ostatecznie poruszono temat przebywających na klatkach schodowych i w piwnicach budynku Spółdzielni bezdomnych. Również i  w tej sprawie przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wyjaśnili sposób postępowania.

Wśród wielu innych tematów jakie pojawiły się na spotkaniu były: problemy z lokalizacją sklepów z alkoholem, zanieczyszczanie placów zabaw i parków przez zwierzęta domowe oraz wiele innych.

 

Celem spotkania było również poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Spółdzielni, a także przybliżenie metod oddziaływania na otoczenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Każdy z uczestników spotkania miał prawo zadać pytanie, uzyskać informacje lub wyrazić swoją opinię.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zadeklarowali objęcie terenu Spółdzielni tzw. Kartą dozoru. Zabieg ten ma na celu zwiększenie częstotliwości podejmowanych działań przez policję określonego w karcie terenu.

 

Dla obecnych na spotkaniu mieszkańców Zarząd Spółdzielni przygotował broszury informacyjne, naklejki z akcji „STOP NOC” i serduszka z akcji „STOP wariatom drogowym”.

Dzielnicowy – dane kontaktowe

 

pdfPRAWA I OBOWIĄZKI POKRZYWDZONEGO
pdfPOLSKA KARTA PRAW OFIARY
pdfINFORMATOR DLA POKRZYWDZONEGO
pdfJAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ
pdfJAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE