Protokół Walnego Zgromadzenia

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, że w e-kartotece umieszczono protokół oraz Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2014 r.