TRZECI przetarg nieograniczony – schody ul. Krakowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu

Poznań, ul. Strzelecka 48/18, tel. 61-853-50-67, www.smsz-poznan.info.

Ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

Remont schodów wejściowych do klatek: Krakowska 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych do klatek: Krakowska 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13 oraz murów oporowych z cegły klinkierowej.

Montaż kostek brukowych firmy „Pozbruk” lub zbliżonych wys. 4 cm (rodzaj i kolor do uzgodnienia), antypoślizgowych, mrozoodpornych,  na warstwie odsączającej o wysokości zapewniającej odprowadzenie nadmiaru wilgoci z podbudowy i zapobiegającej wysadzinom nawierzchni w okresie zimowym, zakończonych krawężnikiem zabetonowanym betonem B-15 o wys. 20 cm, na podbudowie grubości 15-20 cm i, zasypanych piaskiem spoinowym 3-5 mm.

 

 

  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 1 – obecnie okładzina z płyt ceramicznych gr. 1,5cm – chodnik o wymiarach: 336 cm x 600 cm; stopień wysokości 18 cm, o wymiarach 336 cm x 280 cm z podjazdem dla wózków i rowerów oraz kratką odwodniającą.
    Przedmiotem robót jest wyburzenie istniejącego chodnika i stopnia oraz pobudowanie nowego chodnika i stopnia z kostek brukowych (jak opisano powyżej) wraz z podjazdem dla wózków i rowerów  oraz zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem.
  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 3 – okładzina z płyt ceramicznych gr. 1,5cm – chodnik o wymiarach: 336 cm x 600 cm; dwa stopnie wysokości 18 cm, o wymiarach 336 cm x 280 cm z podjazdem dla wózków i rowerów oraz kratką odwodniającą.
    Przedmiotem robót jest wyburzenie istniejącego chodnika i stopni oraz pobudowanie nowego chodnika i stopni z kostek brukowych (jak opisano powyżej) wraz z podjazdem dla wózków i rowerów  oraz zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem
  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 5 – okładzina betonowa wylewana – chodnik nie podlega wymianie; 3 stopnie o wymiarach 256 cm x 18 cm x 35 cm; 256 cm x 18 cm x 35 cm; 320 cm x 18 cm x 35 cm z podjazdem dla wózków i rowerów i kratką odwodniającą oraz dwoma gazonami z cegły klinkierowej o wymiarach 81 cm x 104 cm x 100 cm, dwa mury oporowe z cegły klinkierowej o dł 135 cm.

Przedmiotem robót jest wyburzenie istniejących okładzin stopni oraz muru i gazonów z cegły klinkierowej oraz pobudowanie nowych stopni oraz muru z cegły klinkierowej (bez gazonów) z kostek brukowych (jak opisano powyżej) wraz z podjazdem dla wózków i rowerów oraz zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem, a także montaż poręczy.

  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 7 – okładzina betonowa wylewana – chodnik nie podlega wymianie; 3 stopnie o wymiarach 258 cm x 18 cm x 32 cm; 258 cm x 18 cm x 35 cm; 365 cm x 18 cm x 35 cm z podjazdem dla wózków dziecięcych i rowerów i kratką odwodniającą oraz dwoma gazonami z cegły klinkierowej o wymiarach 81 cm x 104 cm x 100 cm, dwa mury oporowe z cegły klinkierowej o dł 135 cm.

Przedmiotem robót jest wyburzenie istniejących okładzin stopni oraz muru i gazonów z cegły klinkierowej oraz pobudowanie nowych stopni oraz muru z cegły klinkierowej (bez gazonów) z kostek brukowych (jak opisano powyżej) wraz z podjazdem dla wózków i rowerów oraz zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem, a także montaż poręczy.

  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 9 i Krakowska 11 – okładzina betonowa wylewana – chodnik nie podlega wymianie; 4 stopnie o wymiarach 1045 cm x 16 cm x 35 cm; 1045 cm x 16 cm x 35 cm; 1070 cm x 16 cm x 35 cm; 1110 cm x 16 cm x 35 cm z podjazdem dla wózków dziecięcych i rowerów i dwiema kratkami odwadniającymi oraz dwoma gazonami z cegły klinkierowej o wymiarach 81 cm x 104 cm x 100 cm, dwa mury oporowe z cegły klinkierowej o dł 135 cm.

Przedmiotem robót jest wyburzenie istniejących okładzin stopni oraz muru i gazonów z cegły klinkierowej oraz pobudowanie nowych stopni oraz muru z cegły klinkierowej (bez gazonów) z kostek brukowych (jak opisano powyżej) wraz z podjazdem dla wózków i rowerów oraz zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem, a także montaż poręczy.

  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 13 – okładzina betonowa wylewana – chodnik nie podlega wymianie; 5 stopni o wymiarach 255 cm x 18 cm x 35 cm; 255 cm x 18 cm x 35 cm; 280 cm x 18 cm x 35 cm; 340 cm x 18 cm x 35 cm; 340 cm x 18 cm x 35 cm z podjazdem dla wózków dziecięcych i rowerów i kratką odwodniającą oraz dwoma gazonami z cegły klinkierowej o wymiarach 81 cm x 104 cm x 100 cm, dwa mury oporowe z cegły klinkierowej o dł 94 cm.

Przedmiotem robót jest wyburzenie istniejących okładzin stopni oraz muru i gazonów z cegły klinkierowej oraz pobudowanie nowych stopni oraz muru z cegły klinkierowej (bez gazonów) z kostek brukowych (jak opisano powyżej) wraz z podjazdem dla wózków i rowerów oraz zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem, a także montaż poręczy.

 

Szczegółowy opis przetargu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smsz-poznan.info

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej www.smsz-poznan.info lub w Biurze Spółdzielni, ul. Strzelecka 48/18 w godzinach pracy biura.

Spółdzielnia nie wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w Biurze Spółdzielni, w dni robocze w godz. pracy biura do dnia
9 lipca 2014 r. do godziny 16:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie – wykaz robót

Oświadczenie – post. upadłościowe

Oświadczenie – wiedza techniczna