DRUGI przetarg nieograniczony na remont schodów wejściowych do budynku od ul. Krakowskiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu

Poznań, ul. Strzelecka 48/18, tel. 61-853-50-67, www.smsz-poznan.info.

ogłasza DRUGI przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

Remont schodów wejściowych do klatek: Krakowska 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych do klatek: Krakowska 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13 oraz murów oporowych z cegły klinkierowej.

Zakres prac obejmuje: Wymianę okładzin schodów wejścia do każdej klatki budynku:  wykończenie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych  oraz wyznaczonych chodników po zdjęciu starej okładziny i posadzki betonowej należy wykonać z płyt z betonu płukanego (np. firmy STYL-BET frakcja drobna U-700 lub zbliżona) wraz ze stopniami i podstopnicami na zaprawie betonowej zbrojonej siatką przeciwkurczową z drutu 3 mm o oczkach 10 x 10 cm. Wykończenie murów oporowych należy wykonać z cegły klinkierowej odcień AZALIA lub zbliżony. Poręcze na podjeździe dla osób niepełnosprawnych należy wymienić na nowe ze stali nierdzewnej.

  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 1 – obecnie okładzina z płyt ceramicznych gr. 1,5cm – chodnik o wymiarach: 336 cm x 600 cm; stopień wysokości 18 cm, o wymiarach 336 cm x 280 cm z podjazdem dla wózków i rowerów oraz kratką odwodniającą.
    Przedmiotem robót jest wyburzenie istniejącego chodnika i stopnia oraz pobudowanie nowego chodnika i stopnia z płyt (chodnik z płytek chodnikowych) z betonu płukanego (np. firmy STYL-BET (jak opisano powyżej) wraz z podjazdem dla wózków i rowerów  oraz zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem.
  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 3 – obecnie okładzina z płyt ceramicznych gr. 1,5cm – chodnik o wymiarach: 336 cm x 600 cm; dwa stopnie wysokości 18 cm, o wymiarach 336 cm x 280 cm z podjazdem dla wózków i rowerów oraz kratką odwodniającą.
    Przedmiotem robót jest wyburzenie istniejącego chodnika i stopnia oraz pobudowanie nowego chodnika i stopnia z płyt (chodnik z płytek chodnikowych) z betonu płukanego (np. firmy STYL-BET (jak opisano powyżej) wraz z podjazdem dla wózków i rowerów  oraz zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem.
  • schody wejściowe do klatki Krakowska 5 – obecnie okładzina betonowa wylewana – chodnik nie podlega wymianie; 3 stopnie o wymiarach 256 cm x 18 cm x 35 cm; 256 cm x 18 cm x 35 cm; 320 cm x 18 cm x 35 cm z podjazdem dla wózków i rowerów i kratką odwodniającą oraz dwoma gazonami z cegły klinkierowej o wymiarach 81 cm x 104 cm x 100 cm, dwa mury oporowe z cegły klinkierowej o dł 135 cm. Przedmiotem robót jest: wyburzenie istniejącej posadzki schodów oraz pobudowanie nowej posadzki stopni z płyt  z betonu płukanego (np. firmy STYL-BET (jak opisano powyżej), rozbiórka i pobudowanie muru z cegły klinkierowej (bez obecnie istniejących gazonów), podjazd dla wózków i rowerów, zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem, a także demontaż istniejącej poręczy i montaż nowej poręczy ze stali nierdzewnej.
  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 7 – obecnie okładzina betonowa wylewana – chodnik nie podlega wymianie; 3 stopnie o wymiarach 258 cm x 18 cm x 32 cm; 258 cm x 18 cm x 35 cm; 365 cm x 18 cm x 35 cm z podjazdem dla wózków dziecięcych i rowerów i kratką odwodniającą oraz dwoma gazonami z cegły klinkierowej o wymiarach 81 cm x 104 cm x 100 cm, dwa mury oporowe z cegły klinkierowej o dł 135 cm. Przedmiotem robót jest: wyburzenie istniejącej posadzki schodów oraz pobudowanie nowej posadzki stopni z płyt  z betonu płukanego (np. firmy STYL-BET (jak opisano powyżej), rozbiórka i pobudowanie muru z cegły klinkierowej (bez obecnie istniejących gazonów), podjazd dla wózków i rowerów, zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem, a także demontaż istniejącej poręczy i montaż nowej poręczy ze stali nierdzewnej.
  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 9 i Krakowska 11 – obecnie okładzina betonowa wylewana – chodnik nie podlega wymianie; 4 stopnie o wymiarach 1045 cm x 16 cm x 35 cm; 1045 cm x 16 cm x 35 cm; 1070 cm x 16 cm x 35 cm; 1110 cm x 16 cm x 35 cm z podjazdem dla wózków dziecięcych i rowerów i dwiema kratkami odwadniającymi oraz dwoma gazonami z cegły klinkierowej o wymiarach 81 cm x 104 cm x 100 cm, dwa mury oporowe z cegły klinkierowej o dł 135 cm. Przedmiotem robót jest: wyburzenie istniejącej posadzki schodów oraz pobudowanie nowej posadzki stopni z płyt  z betonu płukanego (np. firmy STYL-BET (jak opisano powyżej), rozbiórka i pobudowanie muru z cegły klinkierowej (bez obecnie istniejących gazonów), podjazd dla wózków i rowerów, zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem, a także demontaż istniejącej poręczy i montaż nowej poręczy ze stali nierdzewnej.
  • schody wejściowe i chodnik do klatki Krakowska 13 – obecnie okładzina betonowa wylewana – chodnik nie podlega wymianie; 5 stopni o wymiarach 255 cm x 18 cm x 35 cm; 255 cm x 18 cm x 35 cm; 280 cm x 18 cm x 35 cm; 340 cm x 18 cm x 35 cm; 340 cm x 18 cm x 35 cm z podjazdem dla wózków dziecięcych i rowerów i kratką odwodniającą oraz dwoma gazonami z cegły klinkierowej o wymiarach 81 cm x 104 cm x 100 cm, dwa mury oporowe z cegły klinkierowej o dł 94 cm. Przedmiotem robót jest: wyburzenie istniejącej posadzki schodów oraz pobudowanie nowej posadzki stopni z płyt  z betonu płukanego (np. firmy STYL-BET (jak opisano powyżej), rozbiórka i pobudowanie muru z cegły klinkierowej (bez obecnie istniejących gazonów), podjazd dla wózków i rowerów, zamontowanie kratki odwadniającej z odprowadzeniem, a także demontaż istniejącej poręczy i montaż nowej poręczy ze stali nierdzewnej.

Szczegółowy opis przetargu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smsz-poznan.info (prosimy o e-mail w celu uzyskania SIWZ lub pobranie go z pliku poniżej)

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej www.smsz-poznan.info lub w Biurze Spółdzielni, ul. Strzelecka 48/18 w godzinach pracy biura.

Spółdzielnia nie wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w Biurze Spółdzielni, w dni robocze w godz. pracy biura do dnia
13 czerwca 2014 r. do godziny 13:00

 

Termin otwarcia ofert 13 czerwca 2014 roku godz. 13:10 w siedzibie Zamawiającego. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

OŚWIADCZENIE – WYKAZ ROBÓT

OŚWIADCZENIE – POST. EGZEKUCYJNE

OŚWIADCZENIE – WIEDZA TECHNICZNA