Informacja o wyniku przetargu – ALTANA ŚMIETNIKA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony pt: “wykonanie zabudowy altany śmietnika na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu” ogłoszony w dniu 7 kwietnia 2014 r., z terminem zgłaszania ofert do dnia 18 kwietnia 2014 r. godzina 13:00 zakończył się wynikiem negatywnym.

W przedmiotowym przetargu nie było ofert.