Informacja o wyniku I przetargu – SCHODY ul. Krakowska

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony pt: “wykonanie remontu schodów wejściowych do klatek: Krakowska 1,3, 5, 7, 9, 11 i 13 oraz murów oporowych z cegły klinkierowej” ogłoszony w dniu 7 kwietnia 2014 r., z terminem zgłaszania ofert do dnia 18 kwietnia 2014 r. godzina 13:00 zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z par. 21 pkt. 2 “Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu (ze zm.)” dla prawidłowości przebiegu przetargu niezbędne są co najmniej dwie oferty.