Pisma informacyjne UMP dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Szanowni Państwo

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, że w portalu e-kartoteka zamieszczono dwa pisma w sprawie prowadzonej w Urzędzie Miasta Poznania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Korespondencja zawiera dane osobowe, dlatego dostęp do treści przywołanych wyżej pism posiadają jedynie osoby uprawnione do zalogowania się w e-kartotece.