Informacja w sprawie logo ochrony

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, że Spółdzielnia nie posiada umowy z firmą TG SECURITY, która bez zgody zarządcy budynku umieściła loga z numerem telefonu na drzwiach wejściowych do budynku Naszej Spółdzielni.

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne wynikające z obwieszczenia, że obiekt jest chroniony przez ww. firmę.

tg_security