I przetarg nieograniczony – WIATROŁAPY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu

Poznań, ul. Strzelecka 48/18, tel. 61-853-50-67, www.smsz-poznan.info.

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

Wymiana wiatrołapów z profili aluminiowych z oszkleniem w wejściach do klatek Strzelecka 42, 44, 46,  Krakowska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Przedmiotem zamówienia jest wymiana następujących elementów:

–        Demontaż istniejącej konstrukcji wiatrołapu z zachowaniem konstrukcji daszku (dotyczy
ul. Strzeleckiej 42, 44, 46, Krakowskiej 1, 3)
, zamontowanie nowych podpór daszku i montaż wiatrołapu odpowiadającemu obecnemu projektowi z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze ciemna zieleń, z oszkleniem szybą pojedynczą w górnej  i dolnej części drzwi, z oszkleniem szybą pojedynczą w górnej i dolnej części ścianek. Drzwi muszą być wyposażone w okucia i zamek z kompletem 3 kluczy oraz zamontowanym samozamykaczem.

–        Ścianki o wymiarach c.a. 960 mm (szer.) x c.a. 2360 mm (wys.), profile malowane, okucia malowane, wypełnienie – góra i dół szyba jednowarstwowa,

–        Ścianki o wymiarach c.a. 330 mm (szer) x c.a. 2360 mm (wys.), profile malowane, okucia malowane, wypełnienie – góra i dół szyba jednowarstwowa – dopuszcza się inne rozwiązanie (np. bez oszklenia)

–        Drzwi o wymiarach c.a. 1260 mm (szer.) x c.a. 2360 mm (wys.), profile malowane, okucia malowane, wypełnienie – góra i dół szyba jednowarstwowa,

 

–        Demontaż istniejącej konstrukcji wiatrołapu (dotyczy ul. Krakowskiej 5, 7, 9, 11, 13), i montaż wiatrołapu odpowiadającemu obecnemu projektowi z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze ciemny brąz, z oszkleniem szybą pojedynczą w górnej i dolnej części drzwi, z oszkleniem szybą pojedynczą w górnej i dolnej części ścianek. Drzwi muszą być wyposażone w okucia i zamek z kompletem 3 kluczy oraz zamontowanym samozamykaczem.

–        Ścianki i drzwi o wymiarach c.a. 2420 mm (szer.) x c.a. 2430 mm (wys.), profile malowane, okucia malowane, wypełnienie – góra i dół szyba jednowarstwowa,

 

 

  1. 1.      nazwa i adres Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu

Poznań, ul. Strzelecka 48/18, tel. 61-853-50-67, www.smsz-poznan.info.

 

  1. 2.      ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w od­niesieniu do robót budowlanych – rodzaj, zakres i lokalizac­ję budowy,

Wymiana wiatrołapów z profili aluminiowych z oszkleniem w wejściach do klatek Strzelecka 42, 44, 46 oraz Krakowska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Spółdzielnia nie wymaga wpłaty wadium.

  1. 3.      termin realizacji zamówienia,

Pożądany: do 30 czerwca 2014 r.

  1. 4.      informacje o warunkach jakie muszą spełnić wykonawcy i dos­tawcy,

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”.

  1. 5.      oświadczenie o stosowaniu preferencji,

brak

  1. 6.      informacja o sposobie uzyskania formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia i cenę formularza ( jeżeli udos­tępnienie jest odpłatne).

Formularze „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” można pobrać ze strony internetowej www.smsz-poznan.info lub otrzymać w Biurze Spółdzielni, ul. Strzelecka 48/18 w godzinach pracy biura (udostępnienie następuje nieodpłatnie).

  1. 7.      miejsce i termin składania ofert,

Oferty należy składać w Biurze Spółdzielni, w dni robocze w godz.
pracy biura do dnia 18 kwietnia 2014 r. do godziny 13:00

  1. 8.      miejsce i termin otwarcia ofert.

 

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 18 kwietnia 2014 roku godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego. 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – SIWZ

ZAŁĄCZNIK nr 2 – Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK nr 3 – Wzór umowy