Odczyty liczników energii elektrycznej w garażach

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, że w obecności pracownika Spółdzielni dokonywane będą odczyty liczników energii elektrycznej w garażach. Prosimy o udostępnienie pomieszczenia w następujących terminach:

– poniedziałek 18 listopada 2013 r. w godzinach 08:00-10:00

– wtorek 19 listopada 2013 r. w godzinach 16:00-18:00