Zmiana organizacji wejścia i wyjścia z klatek schodowych na czas remontu

Szanowni Państwo
Informujemy, że od poniedziałku 14 października 2013 r. rozpoczną się kolejne prace remontowe na kładce komunikacyjnej dla pieszych w budynku Spółdzielni polegające na układaniu warstwy betonu.

W związku z powyższym czasowo zmieni się organizacja wejścia i wyjścia z klatek STRZELECKA 48, STRZELECKA 50, STRZELECKA 52.

Informacje o kierunku dojścia do poszczególnych klatek będą umieszczane na bieżąco w zależności od postępu robót – prosimy o zastosowanie się do komunikatów.

CZASOWO DOJŚCIE I WYJŚCIE Z KLATEK STRZELECKA 48 i STRZELECKA 50 ODBYWA SIĘ PRZEZ KLATKĘ STRZELECKA 46.