Wyniki ankiety w sprawie placu zabaw

Szanowni Państwo

Uprzejmie dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w ankiecie na temat przyszłości zagospodarowania placu zabaw na wewnętrznym dziedzińcu Naszej Spółdzielni. Spośród dwudziestu sześciu ankiet jakie wpłynęły do Spółdzielni, wytypowano wyniki. 77% oddanych głosów oddano za pozostawieniem placu jako terenu zielonego – pustego placu z możliwością przyszłościowego zagospodarowania. Jedynie 23% oddanych głosów przemawiało za inwestycją w elementy małej architektury i postawienia w miejscu zużytych już zabawek dla dzieci – nowych, spełniających wymagane prawem przepisy bezpieczeństwa.
ankieta_plac_zabaw

Wśród ankiet znalazły się również głosy jednoznacznego wytypowania na terenie obecnego placu zabaw – miejsc postojowych dla pojazdów. Jako pomysł zagospodarowania terenu zgłoszono również budowę małego boiska.
Za wszystkie Państwa pomysły serdecznie dziękujemy. Z myślą o Państwa uwagach, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu placu zabaw na wewnętrznym dziedzińcu Spółdzielni, będzie przygotowane przez Zarząd Spółdzielni i poddane pod ocenę na Walnym Zgromadzeniu.