Sprostowanie do informacji w „Aktualnościach”

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, że prace związane z remontem kładki komunikacyjnej dla pieszych rozpoczną się w dniu 26 sierpnia 2013 r. Powyższe spowodowane jest okresem urlopowym pracowników wykonujących roboty.

Jednocześnie zapowiedziana na dzień 19 sierpnia 2013 r. przerwa w dostępie do wody, z uwagi na wymianę zaworów na pionach, zostaje przesunięta na początek września 2013 r. Powyższe uzasadnione jest utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, wobec czego utrudnienie w dostępie do wody jest wysoce niewskazane.

Za zmiany serdecznie przepraszamy.