Ankieta – PLAC ZABAW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zachęca Państwa do wypełnienia ankiety na temat dalszego losu Placu Zabaw Dla Dzieci, który znajduje się na wzniesieniu pośrodku dziedzińca Naszej Spółdzielni. Aktualnie zamontowane sprzęty nie spełniają warunków dopuszczenia do użytkowania wynikających m.in. z ustawy – Prawo budowlane. Natomiast Polskie Normy, w szczególności: PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw. Część 2:Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek, PN-EN 1176-2:2001/A1 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek, PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji szczegółowo określają wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie.

Koncepcja zakłada usunięcie obecnie zamontowanych urządzeń i pozostawienie pustego placu, który mógłby zostać zagospodarowany w przyszłości lub poniesienie kosztu i montaż nowych urządzeń do zabawy dla dzieci. Jeden z wariantów przedstawionych Państwu zamieszczamy poniżej. Koszt zakupu samego sprzętu, w zależności od standardu użytych materiałów szacuje się w przedziale 20.000 zł – 32.000 zł. Większe zestawy powodują wzrost kosztów inwestycji. Kwota taka musiałaby zostać sfinansowana ze środków pochodzących od wpłat Członków Spółdzielni lub osób nie będących Członkami, a posiadających prawo do lokalu w budynku Spółdzielni, gdyż nie przewidziano w roku bieżącym wydatków na ten cel z funduszu remontowego.

ANKIETA W SPRAWIE PLACU ZABAW DLA DZIECI
Dziękujemy za wypełnienie ankiet, które można przesyłać na adres biuro[at]smsz-poznan.info lub dostarczyć do skrzynki nadawczej Spółdzielni na parterze klatki Strzelecka 48 do 30 sierpnia 2013 r.

plac_2

plac_11