Krótka informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 r. odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Członkowie zgromadzeni na zebraniu podjęli uchwałę w zakresie przyjęcia porządku obrad w formie zaproponowanej przez Zarząd w dniu 28 maja 2013 r., wykreślając jednak punkt 11 porządku obrad, który stanowił: „Przedstawienie niezatwierdzonego na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 21 czerwca 2011 r. sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok, omówienie i ponowne głosowanie w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania – Uchwała nr 8/2013.”
Po wyczerpującym uzasadnieniu Zarządu w sprawie konieczności głosowania nad projektem uchwały nr 8/2013 przewodniczący obrad wykreślił z porządku ww. sprawę.
Najważniejsze tematy poddane pod dyskusję na Walnym Zgromadzeniu dotyczyły:
– wycofania się z pomysłu odpłatnego parkowania pojazdów na wewnętrznym terenie Spółdzielni oraz losowego doboru najemców miejsc postojowych
– anulowania pobierania zaliczek na pokrycie raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– wzmocnienia zaangażowania ochrony fizycznej budynku
– opracowania koncepcji zagospodarowania terenu placu zabaw
– zamknięcia terenu śmietnika

Pełny protokół z obrad Walnego Zgromadzenia można przeczytać w Biurze Spółdzielni. Jednocześnie w Biurze Spółdzielni dostępne są podjęte w dniu 18 czerwca 2013 r. Uchwały Walnego Zgromadzenia.