Komunikat w sprawie nowego systemu parkowania pojazdów

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, że na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/V/2013 z dnia 14 maja 2013 r. na wewnętrznym terenie Spółdzielni
z dniem 1 lipca 2013 r.
wprowadzony zostanie nowy system parkowania pojazdów. Wobec powyższego, informujemy o możliwości składania wniosków przez osoby zainteresowane miejscami postojowymi do dnia 11 czerwca 2013 r., które będą podlegały losowaniu zgodnie z postanowieniami „Regulaminu organizacji ruchu oraz parkowania na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu”.

Formularz wniosku dostępny jest tutaj

Regulamin dostępny jest tutaj