Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, że przetarg nieograniczony pt: „Remont kładki dla pieszych” ogłoszony w dniu 11 kwietnia 2013 r., z terminem zgłaszania ofert do dnia 25 kwietnia 2013 r. godzina 16:00 zakończył się wynikiem negatywnym. Zgodnie z par. 21 pkt. 2 „Regualminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu (ze zm.)” dla prawidłowości przebiegu przetargu niezbędne są co najmniej dwie oferty.

Wobec powyższego Spółdzielnia ogłasza Drugi nieograniczony przetarg pt: „Remont kładki dla pieszych”