Wprowadzenie z dniem 1 marca 2013 roku „Regulaminu organizacji ruchu i parkowania pojazdów (…)”

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że na mocy Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 stycznia 2013 r., nr 1/I/2013 z dniem 1 marca 2013 r. na wewnętrzym terenie Spółdzielni wprowadzony zostanie „Regulamin organizacji ruchu oraz parkowania pojazdów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu”. Prosimy o zapoznanie się z postanowieniami tego regulaminu oraz załącznikiem graficznym.

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

Do czasu wprowadzenia w życie „Regulaminu” prowadzona będzie kampania informacyjna wśród kierowców parkujących samochody na dziedzińcu budynku.

Z poważaniem

Tomasz Załecki – Prezes Zarządu