Wniosek o dokonanie korekty w dokumentach dot. odrębnej własności lokali

Szanowni Państwo

w związku z zawiadomieniem Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu z dnia 19 października 2012 r. udostępniamy wniosek o dokonanie korekty w „uchwale Zarządu z dnia 1 września 2008 r.” i/lub w „dokumentacji inwentaryzacyjnej” budynku.

O terminie składania wniosków, każdy którego ww. dokumenty dotyczą został poinformowany pisemnie listem poleconym.

Z poważaniem

Tomasz Załecki Prezes Zarządu