Informacja uzupełniająca do rozliczenia mediów za III kw 2012

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, że pozycja „koszty stałe podgrzania wody” poprzez lukę w programie informatycznym nieopatrznie zostały rozdzielone na dwie pozycje i przypisane pod rozliczenie Ciepłej Wody i rozliczenie Zimnej Wody. Obie kwoty zsumowane stanowią koszty stałe podgrzania ciepłej wody przypadające na lokal, w związku z tym rozliczenie jest prawidłowe merytorycznie.

Z poważaniem Tomasz Załecki Prezes Zarządu