Informacja w sprawie dyżuru Prezesa Zarządu w dn.04.09 i 11.09.2012

Szanowni Państwo,
  
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, że w dniach
4 września 2012 r. i 11 września 2012 r.
odwołane zostają dyżury Prezesa Zarządu. Powyższe jest uzasadnione czynnościami ustanawiania odrębnej własności lokali w kancelarii notarialnej.
 
Z poważaniem
Tomasz Załecki Prezes Zarządu