Stawka za gaz w 2022 roku

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, że na podstawie umowy zawartej przez Zarząd Spółdzielni
we wrześniu 2020 roku z PGNiG, Spółdzielnia w ramach porozumienia grupy zakupowej, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zakontraktowała stawkę gazu w wariancie stałej ceny wynoszącej
9,057 gr/kWh, dlatego nie jest narażona na obecne podwyżki cen gazu (wg źródeł internetowych 31,000 gr/kWh), który jest niezbędny do działania kotłowni w Spółdzielni na potrzeby podgrzania wody w instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.