Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2021 r.

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu, uprzejmie informuje, że w systemie https://e-kartoteka.pl umieszczony został protokół komisji skrutacjnej oraz protokół z głosowania Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2021 r.