Informacja dodatkowa ws. głosowania na WZ korespondencyjnie

Szanowni Państwo
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowe Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie przypomina, że uprawnionym Członkiem Spółdzielni
do głosowania w Walnym Zgromadzeniu są osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu oraz odrębną własność lokalu. Zasada ta dotyczy również osób będących małżonkami, a
posiadającymi ww. prawa do lokali we wspólności ustawowej majątkowej malzeńskiej.
Wobec powyższego oddając głos na karcie do głosowania, czynne prawo do głosowania posiadają wszystkie osoby będące właścicielami lub posiadaczami spółdzielczego prawa do lokalu, w tym współwłaściciele i współposiadacze takiego prawa.
Uwaga ! Ponieważ zdarza się, że Członek Spółdzielni może posiadać wiecej niż jedno prawo do lokalu, to głosować może tylko raz, w ramach posiadanego Członkostwa osoby fizycznej lub prawnej.
W związku z powyższym, Zarząd zwraca się z prośbą o wydrukowanie przez osoby, które otrzymały karty w postaci pliku elektronicznego w odpowiedniej ilości kart , a pozostałym osobom przekazujemy dodatkowe karty w załączniku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.