Informacja o opłatach od 1.1.2021

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu na podstawie Statutu Spółdzielni, Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu, uprzejmie informuje, że z  dniem 1 stycznia 2021 r. na podstawie:

przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,  Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2020 r. nr 864/2020/P (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 23.11.2020 r., poz. 8834) i Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 grudnia 2020 r. nr 920/2020/P (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 03.12.2020 r., poz. 9180) oraz pisma Aquanet S.A. w Poznaniu z 09.12.2020 r.

uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 listopada 2020 r., nr LXI/294/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności

(ulotka informacyjna GOAP 1, ulotka informacyjna GOAP 2)

aneksu nr 1 z dnia 30.09.2020 r. do umowy z dnia 31.03.2015 r. o konserwację i naprawę instalacji domofonowej.

 

Stawka zaliczki na deszczówkę wynosi 0,16 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i garażu oraz netto 0,16 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wynosi 25 zł/osobę.

Stawka zaliczki na konserwację domofonów wynosi 1,62 zł od każdego lokalu podłączonego do instalacji domofonowej.

Dokumenty źródłowe są dostępne klikając w linka oraz w systemie e-kartoteka.