Likwidacja miejsc postojowych w miejskiej strefie parkowania – 17.08.2020

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu serdecznie dziękuje za Państwa głosy w sprawie sprzeciwu przeciwko likwidacji miejsc postojowych w miejskiej strefie parkowania. Odzew z Państwa strony przyniósł rezultat około 40 głosów przeciwnych, które zostały zebrane do dnia 17 sierpnia 2020 r. i nadal wpływają nowe.

Zarząd Spółdzielni wystąpił z oficjalnym pismem do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z prośbą o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami okolicznych budynków w rejonie ulic Krakowskiej i Karmelickiej. Nie może być tak, że mieszkańcy pozostawieni będą sami sobie przed dokonanymi zmianami.

Dodatkowo w portalu internetowym epoznan.pl pojawił się artykuł (link).

 

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Prezes Zarządu