Komunikat ws. dostępu do miejsc gromadzenia odpadów

Komunikat ws. dostępu do miejsc gromadzenia odpadów

Związek Międzygminny GOAP w imieniu firm odbierających odpady komunalne zwraca się z prośbą, by zamykane na klucz miejsca gromadzenia odpadów pozostawić tymczasowo otwarte i zabezpieczyć przed zamknięciem przez mieszkańców i użytkowników. Apel kierowany jest do wszystkich, w szczególności jednak do zarządców nieruchomości wielorodzinnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw, gdzie odpady odbierane są bezpośrednio z miejsca gromadzenia odpadów. W tej wyjątkowej sytuacji – zagrożenia epidemiologicznego – ciągłość realizacji usługi, a więc bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców objętych działalnością Związku, jest zależna od kondycji zdrowotnej oraz możliwości świadczenia pracy przez pracowników odbierających odpady komunalne.

Jednocześnie dziękujemy za inicjatywę tym spółdzielniom i zarządcom, którzy przedsięwzięli już podobne działania w ubiegłym tygodniu – pozostawiono altanki otwarte, a klamki są dezynfekowane.