Informacja o interwencji ws. odpadów BIO

Szanowni Państwo

w systemie e-kartoteka umieszczone zostały odpowiedzi GOAP oraz PPIS w Poznaniu w sprawie interwencji Zarządu Spółdzielni na nieopróżniane pojemniki na odpady BIO.

Zgodnie z deklaracją Remondis Sanitech pojemniki na bioodpady będą już regularnie opróżniane w Naszej Spółdzielni. Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z pismami w sekcji „Dokumenty”.