Odbiór drzewek świątecznych i odpadów problemowych

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że z terenu nieruchomości Spółdzielni ZM GOAP
(za pośrednictwem Remondis Sanitech) w dniach:

26 stycznia 2018 r. (piątek)

23 lutego 2018 r. (piątek)

odbierać będzie drzewka świąteczne.

Prosimy o wystawienie drzewek przed wyznaczonym terminem. Dziękujemy.

 

natomiast

w dniu

9 stycznia 2018 r. (wtorek)

odbierane będą ODPADY PROBLEMOWE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe – meble, wózki dziecięce, itp., zużyte opony).

Prosimy o wystawienie odpadów problemowych przed wyznaczonym terminem. Dziękujemy.