Aktualności – gazetka informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia

Aktualności

gazetka informacyjna

Spóldzielni Mieszkaniowej Sluzby Zdrowia w Poznaniu

 

Bioodpady od 1.1.2018

O co chodzi?

Wszyscy już przywykli do segregacji papieru, szkła, metalu i plastiku. Papier wrzucaliśmy do niebieskich pojemników, szkło do zielonych, a plastik i metal do żółtych pojemników. Teraz dojdzie nowy brązowy pojemnik na bioodpady czyli trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa i kości), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Kiedy?

W aglomeracji poznańskiej, na ternie działania ZM GOAP, obowiązkowe zbieranie bioodpadów jako osobnej frakcji, rozpocznie się od 1 stycznia 2018. Wówczas zaczną również obowiązywać nowe umowy na odbiór i transport, w których uwzględniono odbiór bioodpadów z brązowych pojemników. Warto jednak już wcześniej zaopatrzyć się w taki specjalistyczny pojemnik.

 

to_wrzucamy

 

nie_wrzucamy

 

 

 

 

 

czy_smierdziecWięcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://bioodpad.pl/

Stawka za wodę od 1.1.2018

Poznańscy radni przegłosowali uchwałę, która utrzymuje taryfy za wodę i ścieki na poziomie z zeszłego roku. To propozycja miasta. Od stycznia nie będzie podwyżek.

Wiceprezydent Tomasz Lewandowski już na początku roku deklarował, że opłaty za wodę i ścieki nie wzrosną. To zaskoczyło poznańskich radnych.

Taka uchwała, utrzymująca taryfy za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie, pojawiła się we wtorek na sesji rady miasta. Zgodnie z nią od 2018 roku poznaniacy zapłacą za metr sześcienny wody 4,78 zł brutto, a za ścieki – 6,51 zł brutto. Tyle samo co rok temu.

– Tak naprawdę po prostu przedłużamy obowiązujące taryfy cen wody. Nie ma potrzeby podniesienia taryf. Nie będzie żadnych cięć w planie inwestycyjnym Aquanetu. To sama spółka poprosiła nas o utrzymanie obowiązujących taryf – mówił Ziemowit Borowczak, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej urzędu miasta.

– Spółka inwestuje teraz z własnych pieniędzy, z bieżących przychodów. Jest ich na tyle dużo, że nie trzeba podnosić taryf – dodawał wiceprezydent Tomasz Lewandowski.

Na podstawie: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22526739,radni-zdecydowali-bez-podwyzek-cen-wody-i-sciekow.html

 

Uchwały RN w sprawie zaliczek na eksploatację i fundusz remontowy

W dniu 14 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu podjęła dwie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych stawek na eksploatacji i zaliczek na fundusz remontowy.

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zmiany stawki eksploatacyjnej – zaliczka będzie pobierana w wysokości 1,75 zł/m2 powierzchni użytkowej dla wszystkich typów lokali (dla  lokali użytkowych powiększona o obowiązującą stawkę VAT).

Zmiana zaliczki na fundusz remontowy z obowiązującej stawki 1,20 zł/m2 na stawkę 1,25 zł/m2 ma zabezpieczyć źródło finansowania inwestycji przewidzianych w planie gospodarczym na rok 2018.

W roku 2018 przewiduje się do realizacji następujące inwestycje: remont klatek schodowych w części budynku od ul. Strzeleckiej 42-52, wymianę zaworów i polepszenie funkcjonowania systemu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w budynku, zabudowę wiaty śmietnikowej oraz prawdopodobnie w przypadku sporu z wykonawcą prac tarasu w ciągu budynku od klaki Krakowska 3 do klatki Strzelecka 52 naprawę wierzchniej warstwy kładki komunikacyjnej w celu zapobieżenia jej dalszej destrukcji.

Wymiana urządzeń pomiarowych styczeń 2018

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi między Spółdzielnią Mieszkaniową Służby Zdrowia w Poznaniu a firmą ista Polska Sp. z o.o. w sprawie wymiany/legalizacji urządzeń pomiarowych ciepłej wody, zimnej wody i centralnego ogrzewania – Spółdzielnia umownie ma zagwarantowane ceny zakupu urządzeń pomiarowych obowiązujące w 2017 roku. Wszystkie nowo montowane w Państwa lokalach urządzenia pomiarowe będą nosiły cechy legalizacji nadane już w 2018 roku.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac związanych z wymianą urządzeń pomiarowych to ok. 10 stycznia 2018 r. O faktycznych terminach i zakresie robót zostaną Państwo poinformowani bieżącymi komunikatami.

Zakres prac związanych z demontażem istniejących urządzeń pomiarowych i montażem nowych urządzeń obejmuje zakup i wymianę liczników zimnej wody, ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Na nowe urządzenia zostaną przepięte istniejące już u Państwa moduły zdalnego odczytu liczników, których Spółdzielnia nie musi kupować.

Oferta na wymianę urządzeń pomiarowych – choć droższa od samej legalizacji istniejących urządzeń – jest możliwa do przeprowadzenia w sezonie grzewczym. Poza tym nabycie nowych fabrycznie urządzeń powoduje uzyskanie 5-letniej gwarancji na te urządzenia. Przy samej legalizacji urządzeń pomiarowych – proces ten jest znacznie dłuższy i nie powoduje nabycia gwarancji.

Zaliczki na poczet zakupu urządzeń pomiarowych będą pobierane od Państwa do miesiąca marca
2018 r. włącznie (w marcu nastąpi proporcjonalne zmniejszenie zaliczki).

 

Życzenia świąteczne

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu oraz Zarząd Spółdzielni pragną Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożegonarodzenia. Życzymy aby święta spędzi w miłej, rodzinnej atmosferze a przy okazji Nowego 2018 Roku aby spełniły się Państwa marzenia.