Ankieta – ocena satysfakcji klienta Spółdzielni

Szanowni Państwo

Zapraszamy do wypełnienia ankiety – ocena satysfakcji klienta z usług Spółdzielni i kooperantów Spółdzielni.

Celem ankiety jest ocena jakości świadczonych przez Spółdzielnię usług w zakresie zarządzania nieruchomością oraz ocena jakości usług zleconych firmie zewnętrznej (Wydział Księgowości oraz administracja nieruchomości – Biuro Rachunkowe REDICUS) a także usług utrzymania porządku na klatkach schodowych (PHU DIAMENT Samanta Chojan).

Prosimy o wypełnienie ankiety poprzez wybranie jednej odpowiedzi w wierszu oraz dopisanie ewentualnych uwag na końcu ankiety.

Ankiety prosimy uzupełnić i przekazać do skrzynki biura Spółdzielni, wysyłając na e-mail: biuro@smsz-poznan.info lub wypełniając na stronie internetowej Spółdzielni www.smsz-poznan.info do dnia 26 marca 2017 r.

ankieta_SM.SluzbyZdrowia_marzec.2017