Konkurs ofert – ogłoszenie

Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu
Poznań, ul. Strzelecka 48/18, tel. 61-853-50-67, www.smsz-poznan.info.
ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych:
Malowanie klatek schodowych w budynku: Krakowska 5, 7, 9, 11 i 13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich i wykończeniowych klatek schodowych: Krakowska 5, 7, 9, 11 i 13 zgodnie z obmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

• klatka schodowa Krakowska 5
Przedmiotem robót jest:
o przygotowanie ścian do malowania wraz z ewentualnym odbiciem starego tynku i wykonaniem wyprawek gładzią gipsową dwuwarstwową
o malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów
o malowanie 2x farbą olejną lamperii
o malowanie 2x farbą olejną cokołów schodów oraz podstopnic
o malowanie 2x farbą olejną balustrad, grzejników, drabina na dach
o malowanie 2x farbą olejna rur do śr.50mm (przewody inst. Gaz, TV, inne)
o malowanie 2x farbą olejną powierzchni metalowych (drzwiczki szafek elektrycznych, TV, gaz) wraz z wykonaniem opisów na tych drzwiczkach
o malowanie 2x farbą olejną drzwi wejściowych do mieszkań wg specyfikacji
o malowanie 2x farbą olejną ścian wiatrołapów
o odkręcenie i ponowne przykręcenie wyłączników świateł i dzwonków do drzwi.
• klatka schodowa Krakowska 7
Przedmiotem robót jest:
o przygotowanie ścian do malowania wraz z ewentualnym odbiciem starego tynku i wykonaniem wyprawek gładzią gipsową dwuwarstwową
o malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów
o malowanie 2x farbą olejną lamperii
o malowanie 2x farbą olejną cokołów schodów oraz podstopnic
o malowanie 2x farbą olejną balustrad, grzejników, drabina na dach
o malowanie 2x farbą olejna rur do śr.50mm (przewody inst. Gaz, TV, inne)
o malowanie 2x farbą olejną powierzchni metalowych (drzwiczki szafek elektrycznych, TV, gaz) wraz z wykonaniem opisów na tych drzwiczkach
o malowanie 2x farbą olejną drzwi wejściowych do mieszkań wg specyfikacji
o malowanie 2x farbą olejną ścian wiatrołapów
o odkręcenie i ponowne przykręcenie wyłączników świateł i dzwonków do drzwi.
• klatka schodowa Krakowska 9
Przedmiotem robót jest:
o przygotowanie ścian do malowania wraz z ewentualnym odbiciem starego tynku i wykonaniem wyprawek gładzią gipsową dwuwarstwową
o malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów
o malowanie 2x farbą olejną lamperii
o malowanie 2x farbą olejną cokołów schodów oraz podstopnic
o malowanie 2x farbą olejną balustrad, grzejników, drabina na dach
o malowanie 2x farbą olejna rur do śr.50mm (przewody inst. Gaz, TV, inne)
o malowanie 2x farbą olejną powierzchni metalowych (drzwiczki szafek elektrycznych, TV, gaz) wraz z wykonaniem opisów na tych drzwiczkach
o malowanie 2x farbą olejną drzwi wejściowych do mieszkań wg specyfikacji
o malowanie 2x farbą olejną ścian wiatrołapów
o odkręcenie i ponowne przykręcenie wyłączników świateł i dzwonków do drzwi.
• klatka schodowa Krakowska 11
Przedmiotem robót jest:
o przygotowanie ścian do malowania wraz z ewentualnym odbiciem starego tynku i wykonaniem wyprawek gładzią gipsową dwuwarstwową
o malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów
o malowanie 2x farbą olejną lamperii
o malowanie 2x farbą olejną cokołów schodów oraz podstopnic
o malowanie 2x farbą olejną balustrad, grzejników, drabina na dach
o malowanie 2x farbą olejna rur do śr.50mm (przewody inst. Gaz, TV, inne)
o malowanie 2x farbą olejną powierzchni metalowych (drzwiczki szafek elektrycznych, TV, gaz) wraz z wykonaniem opisów na tych drzwiczkach
o malowanie 2x farbą olejną drzwi wejściowych do mieszkań wg specyfikacji
o malowanie 2x farbą olejną ścian wiatrołapów
o odkręcenie i ponowne przykręcenie wyłączników świateł i dzwonków do drzwi.
• klatka schodowa Krakowska 13
Przedmiotem robót jest:
o przygotowanie ścian do malowania wraz z ewentualnym odbiciem starego tynku i wykonaniem wyprawek gładzią gipsową dwuwarstwową
o malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów
o malowanie 2x farbą olejną lamperii
o malowanie 2x farbą olejną cokołów schodów oraz podstopnic
o malowanie 2x farbą olejną balustrad, grzejników, drabina na dach
o malowanie 2x farbą olejna rur do śr.50mm (przewody inst. Gaz, TV, inne)
o malowanie 2x farbą olejną powierzchni metalowych (drzwiczki szafek elektrycznych, TV, gaz) wraz z wykonaniem opisów na tych drzwiczkach
o malowanie 2x farbą olejną drzwi wejściowych do mieszkań wg specyfikacji
o malowanie 2x farbą olejną ścian wiatrołapów
o odkręcenie i ponowne przykręcenie wyłączników świateł i dzwonków do drzwi.

Oferent winien własnym staraniem i kosztem dokonać oględzin stanu technicznego powłok malarskich i tynków w klatkach schodowych przeznaczonych do malowania. Ostateczny obmiar zostanie zaakceptowany przez Spółdzielnię po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowy opis przetargu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smsz-poznan.info
Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej www.smsz-poznan.info lub w Biurze Spółdzielni, ul. Strzelecka 48/18 w godzinach pracy biura.

Spółdzielnia nie wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w Biurze Spółdzielni, w dni robocze w godz. pracy biura do dnia
10 maja 2016 r. do godziny 16:00

Termin otwarcia ofert 10 maja 2016 roku ok. godz. 17:30 w siedzibie Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

1_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2_Formularz ofertowy

2a_przedmiar robót

3_wzór umowy

4_oświadczenie o wykonanych robotach

5_oświadczenie o nieprowadzeniu egzekucji

6_oświadczenie o standardach