WAŻNA Informacja – decyzja o przekształceniu ostateczna

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Właściciele wyodrębnionych lokali

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2016 r. decyzja Prezydenta Miasta Poznania o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stała się ostateczna. W związku z powyższym serdecznie przypominamy, że:

 

 

  • opłata za przekształcenie wskazana w decyzji winna być uiszczona na rachunek bankowy wskazany w decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – to jest NAJPÓŹNIEJ do dnia 22 kwietnia 2016 r.
  • Należy udać się do Urzędu Miasta Poznania – ul. Gronowa 20 w celu nadania klauzuli ostateczności na posiadanym egzemplarzu decyzji
  • Każdy z współwłaścicieli nieruchomości gruntowej obowiązany jest złożyć wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych ul. Młyńska 1a (lub skontaktować się z pełnomocnikiem w przypadku działania w sprawie przez Pełnomocnika). Koszt ujawnienia prawa – 100 zł.
  • Każdy z współwłaścicieli nieruchomości gruntowej może złożyć w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 wniosek o proporcjonalne rozliczenie uiszczonej za 2016 rok opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy z dnia
    21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami