DECYZJA o przekształceniu użytkowania wieczystego

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Decyzją z dnia 25 lutego 2016 r., GN-X.6826.7.35.2012 Prezydent Miasta Poznania orzekł o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej działki nr 1/1 i 6/3.

Decyzję otrzymają wszyscy uczestnicy postępowania administracyjnego, a po uzyskaniu klauzuli ostateczności w terminie 14 dni od jej uzyskania należy uiścić opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie i na konto wskazane w decyzji.

Wersja do odczytu znajduje się już w e-kartotece.

 

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Prezes Zarządu