Przypomnienie o zasadach parkowania na wewnętrznym dziedzińcu budynku

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie przypomina o zasadach panujących na wewnętrznym terenie Spółdzielni. Parkowanie pojazdów odbywa się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych stosownymi znakami pionowymi i poziomymi.

Teren Spółdzielni objęty jest strefą ruchu, a wobec właścicieli pojazdów zaparkowanych w nieoznaczonych miejscach odpowiednie służby mają prawo stosować zasady Prawo o ruchu drogowym.

Poniżej zamieszczono zasady ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWO ZAPARKOWANYCH POJAZDÓW

Oficer dyżurny SMMP przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców w systemie całodobowym
Zgłoszeń można dokonywać:
• telefonicznie – tel. 986 (połączenie bezpłatne)
• telefonicznie – tel. 61-878-52-18
• korzystając z formularza internetowego w systemie on-line
• wysyłając sms na nr 606-986-986 (dla osób niesłyszących)
• wysyłając mms na adres – sm@um.poznan.pl
• na numer fax 61-852-41-51
• pocztą elektroniczną na adres – sm@um.poznan.pl
• listownie na adres: Straż Miejska Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841Poznań
Zgłaszając interwencję za pomocą formularza internetowego w systemie on-line uzyskujesz potwierdzenie zgłoszenia interwencji w terminie 3 dni.
Dla zapewnienia gwarancji sprawnej i merytorycznie właściwej obsługi interesantów Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania informuje, że tryb zgłoszenia skierowanego drogą:
• poczty elektronicznej liczony jest od dnia wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego,
• drogą listową (pocztową) od daty wpływu,
• osobiście i telefonicznie od momentu przyjęcia zgłoszenia.
Zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszenia o charakterze skarg, wniosków lub postulatów o charakterze porządkowym załatwiane są bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa w komunikacji związane np. z koniecznością usunięcia pojazdu załatwiane są bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia.