Wprowadzenie zakazu postoju samochodów przy ul. Krakowskiej 1

Szanowni Państwo

realizując postanowienia organu nadrzędnego, Zarząd Spółdzielni informuje, że od 1 października 2015 r. na placu przed budynkiem od strony ul. Krakowskiej 1 wprowadzony został zakaz postoju dla samochodów.

Uprzejmie prosimy o przestawienie swoich pojazdów w terminie do 9 października 2015 r. Po tym terminie wyjazd zaparkowanych samochodów będzie możliwy jedynie po uprzednim zgłoszeniu w biurze Spółdzielni.