Wniosek o zwrot nadpłaty

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że po zaksięgowaniu zaliczek i kosztów poniesionych na pokrycie zaktualizowanej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu, stanowiącej działki 1/1 i 6/3, właściciele lokali posiadający dodatnie saldo księgowe mają możliwość złożenia wniosku o zwrot środków finansowych tworzących nadpłatę cel lub zaliczenia tej nadpłaty na poczet przyszłych płatności.

WNIOSEK

Z poważaniem

Tomasz Załecki