Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu-korekta

Poznań, dnia 28 maja 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE-korekta

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, że dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu z dnia 21 maja 2015 r. w sposób następujący:

 

Punkt 12 o brzmieniu: „Przedstawienie odwołania Ewy i Leszka Dehmel do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie odmowy Zarządu Spółdzielni oraz odmowy Rady Nadzorczej zastosowania dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krakowskiej 13/2 w Poznaniu współczynników wyrównawczych zużycia ciepła, wynikających z położenia lokalu w bryle budynku, głosowanie w sprawie odmowy Walnego Zgromadzenia zastosowania współczynników wyrównawczych dla ww. lokalu – Uchwała nr 9/2015.”

 

otrzymuje brzmienie

 

„12. Przedstawienie odwołania Ewy i Leszka Dehmel do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie odmowy Zarządu Spółdzielni oraz odmowy Rady Nadzorczej zastosowania dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krakowskiej 13/1 w Poznaniu współczynników wyrównawczych zużycia ciepła, wynikających z położenia lokalu w bryle budynku, głosowanie w sprawie odmowy Walnego Zgromadzenia zastosowania współczynników wyrównawczych dla ww. lokalu – Uchwała nr 9/2015.”

 

Pozostała treść zawiadomienia nie zmieniła się. Za omyłkę serdecznie przepraszamy