Gazetka „Aktualności” oraz ankieta – zapraszamy

Serdecznie informujemy, że ukazał się nowy numer gazetki informacyjnej „Aktualności” Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu, zapraszamy do zapoznania się z jej treścią klikając na obrazek.

akt_nr_9

 

Dodatkowo uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w ANKIECIE na temat przeznaczenia środków finansowych zgromadzonych na pokrycie zaktualizowanej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Poznań.

W związku z zakończeniem postępowania aktualizacyjnego, Sąd Apelacyjny w Poznaniu ustalił na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego począwszy od 2010 roku od wartości nieruchomości o 1.571.479 złotych mniejszej niż zaproponowało Miasto. Dodatkowo aktualizacja opłaty nastąpiła w świetle nowych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdzie po zastosowaniu art. 77 ust. 2a cyt. wyżej ustawy, Spółdzielnia uiściła za lata 2010-2013 opłatę roczną za użytkowanie wieczyste o ponad sto tysięcy złotych mniejszą względem zaproponowanej pierwotnie przez Miasto Poznań.
Osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali od kwietnia 2011 roku wnosiły do Spółdzielni zaliczki na pokrycie nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, a faktycznie po zapadnięciu Wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu opłata obowiązuje w innej, mniejszej niż zakładano przy ustaleniu zaliczek, wysokości. Średnio na jeden lokal przypada kwota około tysiąca złotych.
Zebrane od Państwa opinie będą przedmiotem obrad na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2015 roku, w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Aby wypełnić ankietę pobierz plik i wydrukuj lub przejdź do e-kartoteki.