O NAS

Uchwałą Walnego Zgromadzenia założycielskiego z dnia 16 stycznia 1985 r. przyjęto jako obowiązujący statut – Oświadczenie o celowości Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie z dnia 11 listopada 1985 r.

furtka_bylo

ul.krolowej.jadwigii

W listopadzie 1987 roku Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 40-Lecia PRL w Poznaniu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 7/12 rozpoczęła swoją statutową działalność. Pierwsze biuro spółdzielni mieściło się jeszcze na ul. Długiej 1/2. Jej początki sięgają czerwca 1970 r. kiedy to na czele pracowników Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Poznaniu stanął Pan Waldemar Brzeziański – pierwszy prezes zarządu spółdzielni.

furtka_bylo

Uchwałą nr 7/90 z dnia 27 marca 1990 r. Walne Zgromadzenie Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. 40-Lecia PRL w Poznaniu dokonało zmiany nazwy spółdzielni i postanowiło, że nosić będzie nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu.

Po zakończeniu inwestycji drugiego etapu biuro spółdzielni zmieniło siedzibę na obecną – przy ul. Strzeleckiej 48/18.

furtka_bylo

W 1993 roku ukazał się obszerny artykuł w lokalnej prasie na temat realizowanej inwestycji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Służby Zdrowia w Poznaniu, który można zobaczyć klikając tutaj.

furtka_bylo

Od 2011 roku prowadzone są intensywne prace ulepszające nieruchomość – zainwestowano w system zdalnego odczytu liczników ZW, CW i CO, mieszkańcy mają możliwość nadzorowania salda księgowego w systemie e-kartoteka a bieżące remonty są przeprowadzane z myślą o najwyższych standardach.

kolaz1_klatki